Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय

बागमती प्रदेश

काभ्रेपलान्चोक

प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय

बागमती प्रदेश

काभ्रेपलान्चोक

सम्पर्क

*


श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय

ठेगाना : काभ्रेपलान्चोक

फोन : 011-490713

इमेल : idokavre@bagamati.gov.npसाइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : N/A

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय